Stod Oss

Ungdomsklustret föddes ur en önskan om att garantera lika möjligheter för alla ungdomar, vilket resulterade i skapandet av denna plattform och detta stödnätverk som har som mål att uppmuntra ungdomar att delta i nationella och internationella möjligheter genom att stödja begränsningen eller, helst, elimineringen av interna och externa begränsningar.

För närvarande kan vi hålla plattformen igång tack vare vår grupp av volontärer som avsätter tid för att stödja ungdomar som vill ta del av nya erfarenheter.

Vår historia slutar inte här! Vi vill att ungdomsklustret ska bli ett projekt som bildas av ett ungdomsnätverk, där användarna är en del av beslutsprocessen och ambassadörer för vårt budskap. Vi vill dock inte att resursbegränsningen ska stoppa oss och vårt uppdrag, så vi behöver stöd från alla, som volontärer, föreningar och skolor.

Alla kan bidra till ungdomsklustrets tillväxt och dess inverkan på ungdomssamhället i olika länder. Om du är tillgänglig och vill stödja vårt projekt, kom och ta reda på hur!

Donationer

Varje droppe räknas! Med ekonomiska bidrag kan vi hålla webbplatsen igång och stödja unga människor gratis.

Donationer

Voluntararbete

Vårt team består av volontärer och vi tar alltid emot fler personer som tror på vårt uppdrag och vill bidra!

Voluntararbete

Sammarbeta

Vi är tillgängliga för att organisera projekt, både på nationell och internationell nivå, i samarbete med nya partner.

Sammarbeta