Sammarbeta

För Youth Cluster-plattformen är samarbeten viktiga, eftersom de gör det möjligt för oss att förstå verkligheten i de olika länderna, anpassa de möjligheter som vi presenterar, öka vår inverkan på ungdomssamhället och föra vårt budskap vidare.

Vi försöker att vara i ständig kontakt med olika föreningar, skolor och universitet, men det finns många institutioner och organisationer som vi fortfarande inte har haft möjlighet att vara i kontakt med. Vi har dock många idéer som fortfarande står på vår väntelista, redo att genomföras när vi har rätt partner.

Om du arbetar eller är volontär i en förening, en skola, ett universitet eller ett företag som skulle ha nytta av att samarbeta med oss, ta kontakt, för vi vill verkligen utbyta idéer och utveckla nya projekt.

Partnerskap

Vi samarbetar i nationella och internationella projekt, t.ex. Erasmus+-program och evenemang på skolor och universitet.

Utbildningssessioner

Vi anordnar utbildningar om de program som vi delar med oss av på vår plattform. Syftet är att utrusta ungdomsarbetare med nya verktyg.

Sessioner

För att möjligheterna ska nå ut till fler unga människor i Sverige samarbetar vi med partners för att marknadsföra dem i evenemang.