Om Oss

Youth Cluster är en plattform som skapades av en grupp studenter, praktikanter och volontärer som stod inför den höga ungdomsarbetslösheten och konkurrensen på arbetsmarknaden. För att lösa dessa utmaningar har vi hittat alternativ som inte bidrar till exploatering av arbetstagare, som obetalda praktikplatser, och efter en del forskning och flera ansökningar började vi delta i finansierade program som gjorde det möjligt för oss att skaffa oss yrkeserfarenhet, lära känna andra kulturer och stödja lokalsamhällen.

Vår grundande grupp ville dela med sig av dessa möjligheter till andra ungdomar och för att nå detta mål började vi med att bygga upp denna plattform på portugisiska, där vi tillkännager möjligheter som ungdomsutbyten, utbildningar, volontärverksamhet, praktikplatser, tävlingar och mycket mer.

Med tanke på att de flesta av dessa möjligheter är tillgängliga för andra nationaliteter bestämde vi oss för att översätta plattformen till engelska och nu har vi som mål att anpassa den till de program som finns tillgängliga i varje europeiskt land. Om du arbetar i en ungdomsförening och vill delta i vårt projekt, tveka inte att kontakta oss!

Uppdrag

Ge råd och dela med sig av möjligheter som bidrar till ungdomars personliga och yrkesmässiga utveckling.

Vision

Ett inkluderande samhälle där varje ung person har verktygen för att bli en aktiv medborgare i samhället.

Värden

Vi främjar social integration, mångkulturalism, samarbete, motståndskraft och delaktighet.